Feesten
Het Siam en de ouderraad organiseren diverse schoolfeesten in een schooljaar.

Het eerste feest vindt altijd plaats op de avond voor Theresiadag, in de eerste week van oktober. Dit schoolfeest voor de hele schoolbevolking vindt plaats in 013.


    

Na de Kerstvakantie organiseert Siam voor de bovenbouwklassen het Nieuwjaarsgala en de maand daarna voor de onderbouwklassen het carnavalsfeest. Beide feesten vinden op school plaats.

Er zijn maar liefst drie eindfeesten: de afsluiting voor de klassen 1 en 2 vindt op school plaats, de klassen 3, 4havo en 4/5 vwo vieren het eind van het schooljaar in een gelegenheid in de stad en de eindexamenklassen krijgen van de ouderraad een galafeest aangeboden in de Philharmonie Tilburg.

 

De data van deze feesten zijn te vinden in de jaarplanning en worden vermeld onder de aankomende activiteiten op onze homepage.