Maatschappelijke Stage

De maatschappelijke stage is sinds schooljaar 2014-2015 niet meer vanuit de overheid verplicht. Wij vinden de maatschappelijke stage echter belangrijk voor de vorming van onze leerlingen en hebben er voor gekozen deze stage, ondanks het wegvallen van de financiering, als onderdeel van ons lesprogramma te handhaven.

 

Voor wie, waarom en hoe

De maatschappelijke stage is voor leerlingen uit 4 havo en 5 vwo en is 30 uur. Als onderdeel van de maatschappelijke stage worden leerlingen in het vierde leerjaar 10 uur ingezet als schoolsteward. Ze surveilleren dan tijdens schoolpauzes en dragen zo bij aan een schone, rustige en veilige school. De overige 20 uur vult een leerling zelf in. Leerlingen kunnen er ook voor kiezen om deze 20 uur binnen de school in te vullen door bijvoorbeeld mee te helpen bij de lessen techniek, informatiekunde of door extra stewarddiensten te draaien. Ook kunnen leerlingen actief hulp bieden aan de zwakkeren of zorgbehoevenden in onze samenleving. Ze ondervinden op deze manier het belang van het bieden van zorg. Dit vindt plaats buiten school en buiten schooltijd.

 

In samenwerking met
De school werkt samen met de Hazelaar, de Kindertelefoon, MST, Stichting OpenDoor en Con Gaudi (Amarant). Onze leerlingen verzorgen met name bij deze instellingen buiten schooltijd vrijwilligerswerk. Leerlingen kunnen ook zelf een andere maatschappelijke stage regelen. Hierbij moet er wel rekening mee gehouden worden dat de stage moet passen binnen de doelstelling van de school. 

Contact

De coördinatie van de maatschappelijke stage ligt in handen van mw. J. Schapendonk en dhr. R. Sommen. Dhr. A. van Nunen is verantwoordelijke in de schoolleiding voor de maatschappelijke stage.

Voor vragen en informatie kunt u mw. Schapendonk mailen : j.schapendonk@theresialyceum.nl.

Klik hier voor brochure