Verrijkingsklas groep 8 leerlingen

Als begaafdheidsprofielschool krijgt het Theresialyceum regelmatig vragen van basisscholen en ouders of de school initiatieven heeft voor hoogbegaafde basisschoolleerlingen die uitgekeken zijn op de basisschool.

 

 • Ze zijn klaar met de leerstof en hebben meer uitdaging en verdieping nodig.
 • Er blijft veel talent liggen als deze leerlingen niet op hun eigen niveau worden aangesproken.
 • Het ontbreken van passend onderwijs voor deze doelgroep kan betekenen dat deze leerlingen niet aan leren toekomen wat onderpresteren in de hand werkt.
 • Tevens kan het missen van aansluiting met ontwikkelingsgelijken een harmonische ontwikkeling van het kind in de weg staan.

Op de basisscholen is er steeds meer passend lesaanbod voor hoogbegaafde leerlingen. In aanvulling daarop willen we deze leerlingen in groep 8 de mogelijkheid bieden buiten de muren van de basisschool uitdagend onderwijs te volgen samen met ontwikkelingsgelijken. Deze leerlingen als groep uit verschillende basisscholen bij elkaar brengen maakt passend onderwijs voor leerlingen van alle scholen op een gemakkelijke en leuke manier toegankelijk.

 

Doel van de verrijkingsklas

 • Onderwijs op maat. Deze kinderen moeten we uitdaging bieden waardoor leren leuk en boeiend blijft.
 • Leren weer leuk maken. Als leren leuk en boeiend blijft, blijven leerlingen werken. Zo kunnen we een goede studiehouding behouden en onderpresteren voorkomen.
 • Uitdagen en prikkelen. Als het kind niet meer wordt uitgedaagd hoeft het geen prestatie te leveren en kan het verleren wat het stimulerende is van de beloning ná inspanning. Het kind mist een stuk bevestiging van de zin van werken.
 • Inspireren. Verveling kan leiden tot gedragsproblemen; dat moet voorkomen worden.
 • Contact met ontwikkelingsgelijken. Dit is nodig voor een realistische ontwikkeling van het zelfbeeld en draagt bij aan het maken van vrienden. Het gaat hier op korte termijn om het welbevinden van het hoogbegaafde kind en op langere termijn om het voorkomen van problemen in de toekomst.

Aanmelding

Aanmelding loopt altijd via de IB-er van de basisschool.

Inschrijven voor schooljaar 2017-2018 is mogelijk vanaf (datum nog niet bekend) via de site van POVO


Aangeboden vakken     

 • Filosofie
 • Chinese taal en cultuur
 • Mythologie
 • Scheikunde
 • Techniek   
             

Deelnemende scholen

In de afgelopen schooljaren namen er leerlingen van de volgende basisscholen deel:

 • Jenaplanschool Rennevoirt in Berkel-Enschot
 • OBS Den Bongerd in Goirle
 • D'n Hazennest in Tilburg
 • St. Franciscus in Biezenmortel
 • Jenaplanschool Jeanne d'Arc in Tilburg
 • OBS Bibit in Tilburg
 • De Blokkendoos in Loon op Zand
 • Achthoeven in Udenhout
 • JL Rendierhof in Tilburg 
 • Den Bijstere in Tilburg
 • De Wichelroede in Udenhout
 • Prins Bernard in Tilburg
 • OBS De Blaak in Tilburg 
 • JL Huibeven in Tilburg
 • SBO Westerwel in Tilburg
 • De Lage Weijkens in Loon op Zand
 • De Bron in Goirle 
 • Montessoribasisschool De Petteflet in Tilburg
 • Jenaplanschool De Mussenacker in Udenhout 
 • St. Cecilia in Berkel-Enschot
 • Berkeloo in Berkel-EnschotDe Bloemaert in Tilburg
 • De Borne in Tilburg
 • Christoffel in Tilburg
 • Montessorischool De Elzen Tilburg
 • OBS De Heerevelden in Tilburg
 • Daltonschool Helen Parkhurst in Tilburg
 • St. Hubertus in Tilburg
 • OBS Koolhoven in Tilburg
 • De Lochtenbergh in Tilburg
 • Meander in Tilburg
 • OBS Panta Rhei in Tilburg
 • De Sprockt in Tilburg
 • De Stappen in Tilburg
 • De Vaert in Kaatsheuvel
 • De Verrekijker in Weelde
 • OBJS De Vlinderboom in Loon op Zand
 • OBS De Vuurvogel in Tilburg
 • Stelaerthoeve in Tilburg
 • De Bloemaert in Tilburg