Leerlingparticipatie
De school is niet alleen voor leerlingen bedoeld, de leerlingen maken ook de school. Wij willen daarom zo veel mogelijk leerlingen betrekken bij alles wat zich op school afspeelt. We hechten waarde aan de inbreng van leerlingen bij beleidszaken, dus hebben we een leerlingenraad. Het SIAM is de grote motor achter de diverse feesten op school en de redactie van Trésor brengt het journalistieke aspect binnen de schoolmuren.