TOM - Traject op Maat voor hoogbegaafden

Op het Theresialyceum bieden we (hoog)begaafde leerlingen een programma aan, dat erop gericht is een extra, stimulerend aanbod te doen buiten de reguliere vakken om, zonder deze leerlingen in een exclusieve groep te plaatsen. Zodra een leerling mag meedoen met Traject op Maat, betekent dit dat deze leerling van bepaalde lessen vrijstelling kan krijgen om een eigen programma te volgen. In de praktijk is dit TOM-programma enerzijds gericht op leerlingen die snel van begrip zijn, weinig instructie nodig hebben en meer leerstof aankunnen dan normaal en anderzijds op leerlingen die vanwege hun begaafdheid dreigen vast te lopen in het onderwijs.


Voor wie

 • Leerlingen met een IQ score van 130 of hoger. 
 • Leerlingen die in de loop van hun studie laten zien dat ze meer aan kunnen dan het standaard aanbod.
 • Leerlingen die meer kunnen en meer willen.

In de praktijk

Het Traject op Maat stoelt op drie pijlers: 

 • Aanbod verrijking/verdieping (modules, denklessen, lessen voorbij, deelname pré-university)
 • Eigen project
 • Coaching
       

Jaarlaagbegeleiders

 • Klas 1 - mw. T. Leyds
 • Klas 2 - dhr. G. Leytens
 • Klas 3 - mw. I. Wolters
 • Klas 4 - dhr. R. Caulil
 • Klas 5 - mw. N. van Gulik
 • Klas 6 - dhr. H. Vermeer 


In 2008 is onze school het predicaat "begaafdheidprofielschool" toegekend.

In 2012 is een nieuw TOM-visiedocument vastgesteld.

 

Klik hier voor TOM brochure

Veelgestelde vragen TOM
Agenda/activiteiten





Theresialyceum Begaafdheidsprofielschool

naar website netwerk Begaafdheidsprofielscholen

 

Beheer
Ontwerp en realisatie SchoolMaster BV