Klankbordbijeenkomsten

Op regelmatige basis organiseren we rond een bepaald thema klankbordbijeenkomsten voor ouders/verzorgers. Uitnodigingen hiervoor worden via Magister verstuurd.