Ouderraad

De  ouderraad (OR) vertegenwoordigt de ouders van de leerlingen van het Theresialyceum en bestaat uit maximaal zestien ouders. De OR is een adviserend en ondersteunend orgaan zonder wettelijke bevoegdheden; die zijn voorbehouden aan de medezeggenschapsraad.

 

Contact
We vinden het belangrijk te weten wat er bij ouders en leerlingen leeft. Pas dan kunnen we optimaal functioneren als spreekbuis en klankbord. Heeft  u vragen of wilt u informatie, dan kunt u contact opnemen met ons via e-mail:  ouderraad@theresialyceum.nl. U krijgt dan zo spoedig mogelijk een reactie. Wilt u rechtstreeks contact met de ouderraad, dan kunt u bellen met de voorzitter, Jan-Willem Wijsman, telefoonnummer 06-51364566

 

                                     

Aanmelden
De OR heeft bijna ieder schooljaar nieuwe leden nodig. Het aantal vacatures is wisselend, afhankelijk van het aantal aftredende leden.

Bent u een enthousiaste ouder en wilt u ons komen versterken? Of wilt u de ouderraad als hulpouder bij haar activiteiten ondersteunen? Stuur een e-mail met uw naam, adres en telefoongegevens, leerjaar en naam van uw kind(eren)en een motivatie om lid te worden van de ouderraad naar ouderraad@theresialyceum.nl. Na ontvangst van de e-mail wordt zo spoedig mogelijk met u contact opgenomen.

 

Brochure Ouderraad

 


Agenda's en verslagen ouderraad


Beheer
Ontwerp en realisatie SchoolMaster BV