Organisatie

2017-2018

Directie

rector

 dhr. T. Oudejans 

 t.oudejans@theresialyceum.nl

 06 2955 3706

conrector onderwijs

 mw. M. Barthel

 m.barthel@theresialyceum.nl
 06 5475 4795
conrector interne organisatie

 dhr. C. Jongbloets

 c.jongbloets@theresialyceum.nl
 06 5324 8340

 

 

 

 

 

 

  

Afdelingsleiders 

Er zijn vier afdelingsleiders die samen met de directie de schoolleiding vormen. De afdelingsleiders zijn verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken en het onderwijs op hun afdeling.

brugklas 1   

 mw. E. den Braven  

 e.d.braven@theresialyceum.nl

 06 1047 9302

brugklas 2/3

 dhr. P. Bekker

 p.bekker@theresialyceum.nl  

 06 1274 1416

4/5 havo 

 dhr. A. van Nunen   

 a.v.nunen@theresialyceum.nl

 06 1279 2573

4/5/6 vwo 

dhr. M. Dumont           

 m.dumont@theresialyceum.nl

 06 2883 2072

 

 

  

 

 

 

 

Coördinatoren

Iedere klassenlaag heeft een coördinator die samen met de mentor de zorg heeft over de leerlingen, bovendien is de coördinator verantwoordelijk voor de aan-en afwezigheidsregistratie.  

brugklas 1

 dhr. H. Geboers            

 h.geboers@theresialyceum.nl

 brugklas 2
  mw. L. van Uden
 l.v.uden@theresialyceum.nl

brugklas 3

 dhr. N. Fouchier

 n.fouchier@theresialyceum.nl

klas 4/5 havo

 mw. D. Jongbloets

 d.jongbloets@theresialyceum.nl

klas 4/5/6 vwo

 dhr. P. Spronk 

 p.spronk@theresialyceum.nl

 

 Zorgcoördinator    
 Mw. E. den Braven
 e.d.braven@theresialyceum.nl
 
     
 Vertrouwenspersonen    
 mw. L. Hoebink (ak)
gezamenlijk e-mailadres: vertrouwenspersonen@theresialyceum.nl
 
 mw. E. Blomjous (bi)
   

 dhr. J. van der Esch (beleidsmedewerker bedrijfsvoering)   

   

   


 

Mentoren 2017-2018

Elke klas in de onderbouw of groep in de bovenbouw heeft een mentor toegewezen gekregen. Voor ouders is de mentor de eerstaangewezen persoon om mee te communiceren. 

 

Brugklas  1
 
b1a   
mw. I. Jansen      
i.jansen@theresialyceum.nl

b1b  dhr. R. van het Hof r.vh.hof@theresialyceum.nl
 
b1c  mw. N. de Veer
n.d.veer@theresialyceum.nl
 
b1d  mw. A. Zwanenberg / mw. E. Wierda
a.zwanenberg@theresialyceum.nl
e.wierda@theresialyceum.nl
b1e  mw. M. van Nuenen
 m.v.nuenen@theresialyceum.nl

b1f  mw. C. Meijer
 c.meijer@theresialyceum.nl
 
b1g
 mw. M. Kevenaar / mw. E. Tabak
 m.kevenaar@theresialyceum.nl
 e.tabak@theresialyceum.nl
b1h  mw. J. Wolters
 j.wolters@theresialyceum.nl
 
b1i  mw. M. van Beljouw
 m.v.beljouw@theresialyceum.nl
 
b1j
 mw. S. Gelderblom
 s.gelderblom@theresialyceum.nl

b1k   mw. E. Mutsters / dhr. T. van de Voort   e.mutsters@theresialyceum.nl  t.vd.voort@theresialyceum.nl
     

 

Brugklas 2 
b2a
dhr. C. Wagener
c.wagener@theresialyceum.nl
b2b    
mw. K. Lkad                       K.Lkad@theresialyceum.nl
b2c mw. K. Schouten
k.schouten@theresialyceum.nl
b2d
dhr. G. Leijtens
g.leijtens@theresialyceum.nl
b2e
dhr. R. van Santvoord
r.v.santvoord@theresialyceum.nl
 b2f dhr. E. van Alphen
e.v.alphen@theresialyceum.nl
b2g
mw. M. Wibier  
m.wibier@theresialyceum.nl  
b2h
dhr. M. Nijsten
m.nijsten@theresialyceum.nl
b2i dhr. B. Michielsen B.Michielsen@theresialyceum.nl

 

Brugklas 3
b3a    
dhr. E. Bakker             

e.bakker@theresialyceum.nl
b3b
dhr. P. Joosten    
p.joosten@theresialyceum.nl
b3c mw. M. Raeijmaekers 

m.raeijmaekers@theresialyceum.nl  
b3d
dhr. R. van Caulil

r.v.caulil@theresialyceum.nl
b3e
dhr. J. Faes

j.faes@theresialyceum.nl
b3f
dhr. N. Fouchier

n.fouchier@theresialyceum.nl
b3g mw. F. Westerburgen

f.westerburgen@theresialyceum.nl
b3h
mw. S. Groenendaal

s.groenendaal@theresialyceum.nl

 

5 havo
   
dhr. I. Borremans                                        
i.borremans@theresialyceum.nl  
dhr. M. Hendrikx
m.hendrikx@theresialyceum.nl
 
mw. M. Lambregts
m.lambregts@theresialyceum.nl
 
mw. M. van der Meulen     
m.vd.meulen@theresialyceum.nl  
mw. M. Verhaaren m.verhaaren@theresialyceum.nl  
mw. M. Frissen
m.frissen@theresialyceum.nl
dhr. B. Jacobs
b.jacobs@theresialyceum.nl
 

 

4 havo
   
dhr. P. Huisman                             
p.Huisman@theresialyceum.nl
 
mw. P. Remst
p.remst@theresialyceum.nl
 
dhr. H. de Leuw
h.d.leuw@theresialyceum.nl  
mw. G. Scheerder
g.scheerder@theresialyceum.nl
 
dhr. F. Schijvens f.schijvens@theresialyceum.nl  
mw. I. Toemen
i.toemen@theresialyceum.nl  
dhr. M. Arts
m.arts@theresialyceum.nl

 

mw. C.Vissers c.vissers@theresialyceum.nl  
mw. K. Wiegmink k.wiegmink@theresialyceum.nl  

 

 

4 vwo 
   
mw. H. Engel                                            
h.engel@theresialyceum.nl
 
dhr. K. Nowak k.nowak@theresialyceum.nl  
mw. B. de Ree b.d.ree@theresialyceum.nl  
dhr. C. Vorselaars c.vorselaars@theresialyceum.nl  
mw. R. van den Bekerom     r.vd.bekerom@theresialyceum.nl

 

mw. N. van Gulik
n.v.gulik@theresialyceum.nl
 

 

6vwo
     
dhr. F. Huijsmans                                       
f.huijsmans@theresialyceum.nl    
mw. N. Nooijen n.nooijen@theresialyceum.nl    
mw. L. Kriele
l.kriele@theresialyceum.nl    
dhr. H. Vermeer
h.vermeer@theresialyceum.nl    
dhr. A. van den Akker     a.vd.akker@theresialyceum.nl
   
dhr. W. Weel
w.weel@theresialyceum.nl
   
dhr. R. Engelgeer r.engelgeer@theresialyceum.nl    

 

 

5 vwo
   
dhr. R. Tuininga                                         
r.tuininga@theresialyceum.nl
 
mw. M. Kahmann
m.kahmann@theresialyceum.nl  
dhr. R. Vermin
r.vermin@theresialyceum.nl  
mw. A. Balic a.balic@theresialyceum.nl  
mw. J. de Kort j.d.kort@theresialyceum.nl  
dhr. A. Oerlemans     a.oerlemans@theresialyceum.nl  
dhr. J. Koek j.koek@theresialyceum.nl  
dhr. T. Waterreus
t.waterreus@theresialyceum.nl  
mw. M. Lahaye m.lahaye@theresialyceum.nl  

 

sj17-18