Begaafdheidsprofielschool

Steeds vaker worden scholen geconfronteerd met leerlingen die getalenteerd, hoogintelligent of hoogbegaafd zijn.  Daarbij is het steeds duidelijker geworden dat er bij deze groep leerlingen niet altijd als vanzelfsprekend 'uitkomt wat er in zit'. Om dat toch zo veel mogelijk te kunnen bereiken zijn we in 1999 begonnen met een programma Traject Op Maat (TOM) voor de meer begaafde leerling.
 
In school 2010-2011 zijn we gestart met een verrijkingsklas voor hoogbegaafde groep 8-leerlingen. Deze leerlingen volgen op een aantal woensdagochtenden een speciaal voor hen samengesteld onderwijsprogramma op het Theresialyceum. Meer informatie over de verrijkingsklas vindt u hier.

Na 9 jaar van intensieve voorbereiding en ontwikkeling hebben we op 7 maart 2008 het certificaat Begaafdheidsprofielschool ontvangen. Daarmee maakt de school, als enige school in Tilburg, deel uit van een landelijk dekkend netwerk van scholen voor voortgezet onderwijs met het predicaat Begaafdheidsprofielschool. 

Bezoek voor meer informatie over begaafdheidsprofielscholen ook de de website van de vereniging van Begaafdheidsprofielscholen en de website van het CPS.

Op onze school hebben we in het kader van het Begaafdheidsprofiel het TOM-programma ontwikkeld.  

 

 


naar website BPS
Beheer
Ontwerp en realisatie SchoolMaster BV