Resultaten

Scholen op de kaart 

Voor ouders die scholen willen vergelijken is er de mogelijkheid om bij Scholen op de kaart inzicht te krijgen in de scholen, alle scholen in de regio nemen hier aan deel. Naast de inspectiecijfers staat daar ook informatie over de onderwijstijd, het zorgplan, het ziekteverzuim onder het personeel, ons scholingsbudget, veiligheidsbeleid, tevredenheidsonderzoeken etc. 

 
Opbrengstenkaart Onderwijsinspectie
De opbrengstenkaart van de Inspectie van het onderwijs bestaat sinds 1999. In de beginjaren heette deze de Kwaliteitskaart. Veel ouders (en leerlingen) laten zich bij hun schoolkeuze leiden door deze kaart. Op de opbrengstenkaart worden de vier belangrijkste kwaliteitsindicatoren beoordeeld: het onder- en bovenbouwrendement, de gemiddelde examencijfers en het verschil tussen de schoolexamens en het centraal examen. Op de opbrengstenkaart  (na 1 oktober is de opbrengstenkaart 2016/2017 beschikbaar) zijn alle indicatoren voldoende.

In februari 2017 heeft de inspectie onze school bezocht en beoordeeld dat we ook voor de komende vier jaar het basisarrangement mogen continueren. In de het eindverslag staat: “De kwaliteit van het onderwijs op het Theresialyceum is van voldoende niveau. De school heeft voldoende onderwijsresultaten. Een flink deel van de leerlingen met een havo advies stroomt op, in de bovenbouw blijven weinig leerlingen zitten en de examenresultaten liggen ruim boven de norm. De kwaliteitszorg van de onderwijsresultaten is goed. De school analyseert de onderwijsresultaten diepgaand, heeft over een langere periode gewerkt aan het vergroten van kansen en de brede vorming en kan het effect aantonen op de onderwijsresultaten. De school waarborgt de ononderbroken ontwikkeling van de leerlingen. In de lessen en daarbuiten is stelselmatig voorzien in een aanbod en een begeleiding die specifiek gericht zijn op de invulling van de onderwijsbehoeften van leerlingen die (extra) ondersteuning of uitdaging nodig hebben. De kwaliteit van het didactisch proces is op alle fronten voldoende. De kwaliteit van het onderwijsproces is voldoende en richt zich op het in overeenstemming brengen van de het kwaliteitsproces met de eigen visie”.
 
Klik hier voor een overzicht van onze in- door en uitstroomgegevens van de afgelopen schooljaren.
 

Begaafdheidsprofielschool

In maart 2017 heeft nog een visitatie plaatsgevonden, de vereniging BPS van de BegaafdheidsProfielScholen heeft ons TOM-programma voor hoogbegaafden doorgelicht. Ook die uitkomst was positief en we mogen de komende vier jaren weer BPS blijven. De visitatiecommissie sloot haar terugkoppeling af met de woorden "Het Theresialyceum is een grote school waar heel veel gebeurt. En daarbij is er toch oog voor de individuele leerling.”
 
Ouder en leerlingentevredenheid 2017
In het voorjaar van 2017 is onder alle leerlingen en onder de ouders van het derde leerjaar een tevredenheidsenquête uitgezet. Deze onderzoeken vinden jaarlijks plaats en de resultaten worden gepubliceerd op Scholenopdekaart.nl
Bij de ouders is de totaalscore een 8,0. Opvallend hoog scoren:
- De school biedt onderwijs dat aansluit op het niveau van mijn kind (8,8);
- De school houdt mij op de hoogte van belangrijke gebeurtenissen (8,6);
- Pesten wordt op school goed aangepakt (8,4) en
- Ik zou andere ouders aanraden deze school voor hun kind te kiezen (8,2).

De oudertevredenheid is de laatste 3 jaren gestegen van 7,5 naar 8,0. De totale uitslag staat op Scholenopdekaart.nl.

De leerlingtevredenheid totaal scoort een 6,9. Opvallend hoog scoren we op:

- Krijg je extra hulp als je problemen hebt met leren? (7,5)
- Hoe tevreden ben je over jouw mentor? (7.5).

Ook de sociale veiligheid is gemeten, de sfeer (8,1) en de veiligheid (8,0 ) scoren gelukkig heel goed. De meest recente cijfers hebben we al gepubliceerd op Scholenopdekaart, de landelijke benchmark komt in het najaar. We gaan samen met de leerlingenraad een analyse van de resultaten maken, de leerlingenraad zal dit terugkoppelen aan alle leerlingen. Het onderzoek zal ook onderwerp zijn in de ouderraad. 


Ter afsluiting een kleine illustratie om de betrekkelijkheid van evaluaties aan te geven een klein stukje uit de NRC van donderdag 15 april 2010. Bij een college-evaluatie op de universiteit schreef een student: "als ik zeker wist dat ik nog maar een uur te leven had, zou ik zeker uw college gaan volgen want dan lijkt dat uur een eeuwigheid".

sj17-18

Terug naar beginpagina digitale schoolgids
Beheer
Ontwerp en realisatie SchoolMaster BV