Stages

Het Theresialyceum is een actieve netwerkpartner van de Academische Opleidingsschool Midden-Brabant (regio Tilburg) - AOST. Het opleiden van studenten draagt bij aan de eigen schoolontwikkeling en aan de professionalisering en de ontwikkeling van zittende docenten. Door het opleiden van jonge docenten dragen we ons steentje bij aan de kwaliteitsverbetering van de beroepspraktijk. Als actieve AOS leiden we niet alleen de docent van morgen op maar we geven ook vorm aan die opleiding en participeren we in projecten zoals de VSLS (Versterking Samenwerking Lerarenopleiding en Scholen) en de BSL-projecten (Begeleiding Startende Leraren).


Binnen de AOST krijgen collega’s in opleiding (CIO's) de kans hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen in een contextrijke leeromgeving. CIO’s worden begeleid door een opleidingsteam, bestaande uit een WPB (werkplekbegeleider), een SO (schoolopleider) en een afgevaardigde van de lerarenopleiding (IO - instituutsopleider). Een deel van het curriculum van de lerarenopleidingen wordt in samenwerking met de betrokken scholen vormgegeven. De uitvoering van het curriculum vindt plaats op de werkplek, waardoor er een verbinding gemaakt wordt tussen de theorie en de praktijk. Deze AOS-route is verplicht voor voltijdstudenten.


Onderzoek in de school is een van de speerpunten van de AOST. Het doen van onderzoek en het ontwikkelen van een onderzoekende houding dragen bij aan het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs. Uiteindelijk wil de AOST het leren van de leerlingen verbeteren.


Het opleidingsteam van het Theresialyceum bestaat uit Eric Bakker, Minke van Dinter en Monique Lambregts (allen schoolopleiders) en Peter Hurkxkens (instituutsopleider van Fontys).


Heb je als student belangstelling om een docentenstage te komen lopen op het Theresialyceum stuur dan een mail met CV naar stage@theresialyceum.nl


Voor dit schooljaar hebben wij helaas geen stageplaatsen meer voor de vakken Nederlands, Engels, Frans, Duits, Spaans, aardrijkskunde, geschiedenis, economie, wiskunde en scheikunde.


Let op:

Studenten die een docentenstage lichamelijke opvoeding zoeken, kunnen een mail sturen naar Anne Slegers op het adres a.slegers@theresialyceum.nl. Studenten die een stageplaats zoeken in een ondersteunende functie op school of zij die een plaats zoeken als zij-instromer kunnen contact opnemen met Olga Fokker (personeelsfunctionaris) via o.fokker@theresialyceum.nl